BBC es converteix en el novè membre de la selecta llista de concursos certificats.

European Beer Consumers Union (EBCU) és l’associació que aplega les associacions de consumidors de cervesa d’Europa. Engloba 18 entitats i a Espanya està representada per l’ACCE (Asociación Cerveceors Caseros Españoles) i CELCE (Club Español de Coleccionismo Cervecero). En els seus objectius està vetllar per la cervesa de qualitat, la diversitat i la difusió de la seva cultura.

Fa deu anys va iniciar una tasca de posar en valor els concursos cervesers, per tal que aquests mantinguessin uns estàndards de qualitat apropiats a la visió de l’organització. D’aquesta manera, al llarg dels anys s’han anat incorporant a la xarxa de l’EBCU concursos als quals s’han validat els plantejaments i els processos. A data d’avui, eren vuit els concursos seleccionats, configurant una acurada llista dels concursos més professionals.

El Barcelona Beer Challenge va sol·licitar unir-se fa dos anys en els què ha estat tutoritzat i avaluat per un comitè de l’EBCU. Al llarg del procés, aquest ha plantejat diverses millores que han estat implementades, fent un millor concurs. Finalment, a la darrera reunió del comitè executiu va ser aprovada la inclusió, convertint-se en el novè concurs seleccionat i el primer de l’estat espanyol a obtenir aquesta menció.

Aquest reconeixement arriba al concurs en la preparació de la seva setena edició i en plena salut, sent un dels principals concursos a nivell europeu pel que fa a inscripcions, jurat i repercussió que obtenen les cerveseres amb els seus premis.