Tipologia de premis

Tipologia de premis

Per categoria: Per a cada categoria que es presenti a concurs es donaran medalles d’or, plata i bronze basant-se en les puntuacions individuals de cada cervesa. El premi consisteix en:

  • Un trofeu físic
  • Un segell digital amb el guardó per tal de poder incloure’l a l’etiqueta de la cervesa, pàkaging, material promocional, web

Premi a la millor cervesera:  Aquest premi s’atorgarà a la cervesera que obtingui millor puntuació mitjana entre les seves tres millors cerveses, amb un mínim de tres cerveses presentades.

Premi a la millor cervesera novell: Aquest premi reconeix i visualitza les cerveses de nova creació i s’atorgarà a la cervesera novell(*) que obtingui millor puntuació mitjana entre les seves tres millors cerveses, amb un mínim de tres cerveses presentades

* Cervesera novell: Aquella cervesera que inicia la comercialització de la seva cervesa posteriorment al 1 de gener de 2015.

La notificació dels premis s’efectuarà dintre del marc d’actes del Barcelona Beer Festival 2017, a una cerimònia oberta al públic.

L’organització del concurs facilitarà a tots els premiats una guia per tal de treure el màxim rendiment als premis obtinguts i poder aprofitar a tots els nivells el retorn mediàtic que els mateixos impliquen.